Завдання на час карантину
Завдання для 2 –х класів

1. Рос. мова –с. 70, правило, с. 71, 74, письмова вправа
2. Природознавство  - с. 78-79, читати, с. 80-81, читати
3. Літер. читання – с. 64-65, читати, переказувати, с. 67-68, питання
4. Укр. мова – с. 60- 64, вивчити слова
5. Математика – с. 66-68, №405, №406, вивчити правила, с. 68, №417, №418, таблиця множення числа 2, с. 69, №426, №424
6. Англійська мова – с. 56, впр. 1, с. 57, впр. 4, читати, вивчити слова
7. Фран. мова –  письмова вправа 5, вправа 6, усно

 
 

 Завдання для 3-х класів

1. Українська мова  с.59 ознайомитися з правилом, впр. 168  виконати завдання.
2. Літературне читання (українське)  А.М.М’ястківський «Випав сніг», В. Сухомлинський. «Як синичка будить мене»,О. Пчілка «Дивна хатка». Виразне читання.
3. Літературне читання (російське) Ф. Тютчев «Чародейкою зимою», В. Бианки «Январь»
4. Математика с. 64, №433, №440, №441, розв`язати
5. Природознавство 24, 25 ознайомитися
6. Російська мова с. 78-79, правило, вправа 156, виконати за зразком
7. Англійська мова с. 52, впр 1, с. 54, впр 1, читати
8. Фран. мова  «Я люблю зимові свята», читати

 
 Завдання  для 4-х класів
Завдання в щоденниках
 
 Завдання  для 5-х класів
1.    Українська мова -5-А вивчити правила §26 повторити, впр 212(частина 1) , впр.214; §24-25 – повторити, - §26 вивчити, вправа 218 (П) 5-Б,вивчити правила §26 повторити, §27 вивчити , впр. 218 (1,2 завдання, письмово) , впр.225 (усно)
2.    Українська література 5-А прочитати матеріал підручника на с.145, підготувати 4 загадки. 5-Б с.145-149 завдання 1-4 (усно)
3.    Російська мова – повторити § 8-10
4.    Література -  повторити с.74-75, 119-120, виконати усно завдання №3с.120
5.    Математика –5-А повторити § 15,16. виконати завдання № 562, 584; 5-Б повторити  §16, тест с.149, читати  §18 №681,№ 685; опрацювати §18,19,20, №724, №764
6.    Інформатика – підручник  інформатики 6 клас  §4, 6 читати; підготувати повідомлення на тему "Додавання, редагування та форматування таблиць"
7.    Історія – читати  §12, усно виконати завдання 1-4 , с.96
8.    Англійська мова – 5-А читати текст на с.28, повторити слова у словнику 5-Б с. 90 впр.1, вивчити слова,с.93 впр.2письм,с.94 впр.2 читати
9.    Французька мова – 5-А повторити слова  у словнику 5-Б с.79, вивчити правило Притяжательные местоимения
 
 
       Завдання для 6 класів
1.    Українська мова - 6-А § 30, впр. 262 письмово,   впр. 261 усно, впр.263, 267 тест (см. 100-101); §27-30 правило; впр.236. 6-Б завдання у щоденниках
2.    Російська мова  - 6-А § 18,19 впр. 170, 171; § 20,21,22, впр. 182 (1), 191.; 6-Б.§ 22,впр.209 с.93(письм.);
3.    Література  - 6-А М.Ю. Лермонтов «Парус» - напам’ять  с. 62; «На Севере диком» с. 68 читати, запитання с.68.; читати с.72-73 «Ночь перед Рождеством». 6 -Бс..64-66(читати);с..66-67(відповідати на питання ус.);
4.    Математика -  6-А повторити § 12,13 № 565, 566; § 14 повторити, №603, №616
       6-Б §16,17 (читати),№702,723; опрацювати §19, №790, №794
5.    Французька мова 6-А (перша мова) с. 65 читати, с. 66 відповісти на пит.; с.70 прочитати, перекладати текст.
6.    Французька мова 6-А(друга мова) Вивчити підготовлений  диктант, с.79 впр.6 текст №1.; с.79 текст 2 прочит, переклад; с.80 впр.7 відповісти на питання письмово. 6-Б с.78(повторити частини тіла) с.79 впр.6 текст 1(вивчити,підготуватися до диктанту);
7.    Англійська мова - 6-А  (перша мова) с. 72 впр.2(письмово), с. 73 впр. 3 (а) читати; с.73 впр.3(в), 4 усно.
8.    Англійська мова 6-А (друга мова)  Читати текст English holidays; с.52 впр.7 письмово, повторити Past Simple T., повторити глаголи та числівники.; 6-Б впр.3 с.64(читати,перекл.), впр.3 с.70(чит. встав. слова)
9.    Біологія  - Тканини рослин § 22; §23 чит.
10.    Історія  - виповнити практичне завдання за темою « Древний Китай»; §23-24 чит, відповідати на питання.
11. Українська література 6-А с.80-90 читати,відповідати на питання.
12. Інформатика - опрацювати §3.1-3.3, відповідати на питання с. 107
 
      Завдання для 7-х класів
1.    Українська мова -    виконати завдання в щоденнику
2.    Українська література -  повторити пройдений матеріал
3.    Русский язык –  7-А образование причастий прошедшего времени  §26-27, упр. 130; упр. 133(1), 136
7-Б Повторити тему «Причастие»; образование причастий прошедшего времени  §26-27, упр. 133(1), 136
4.    Литература –7-А М.Ю. Лермонтов «Мцыри» выучить отрывок, вопросы и задания стр. 109 №4,5 – 12 (устно); прочитати біографію Н.В.  Гоголя.113-115, читати «Тарас Бульба»   7-Б с. 99-109 повторити, підготувати усну характеристику Мцирі; прочитати біографію Н.В.  Гоголя.113-115, читати «Тарас Бульба»  
5.    Англійська мова – 7-А вивчити правило с.74 впр.1 письмово, с.75 впр. 3 письмово; вивчити правило с.76 впр.1 читати, с.78 впр. 1 читати 7-Б с. 76, впр 1, читати, с. 78, впр 4, читати; вивчити правило с.76 впр.1 читати, с.78 впр. 1 читати; с.81 впр.3(усно), впр.4,5(усно)
6.    Алгебра  -7-А опрацювати §14,15, розв’язати  №511, №537; 7-Б повторити формули №587; §15, вивчити формули № 537; вивчити формули (квадрат двочлена, різниця квадратів)
7.    Геометрія – 7-А повторити §2.7, розв’язати №144, №148; 7-Б §7, §8 читать, выучить правила №138, №161; вивчити 1, 2 ознаки рівності трикутників
8.    Французька мова  – 7-А вивчити слова с. 66, впр. 4 письм. (побудувати речення в заперечній формі); читати, перекладати текст  с. 68, впр. 7,8 - письмово  7-Б с. 178, впр. 2а, читати, перкладати; 2б(письмово) – правда чи ложь, якщо  ложь – то вивправити; 2с(письмово) відповідати на запитання;  читати, перекладати текст  с. 68, впр. 7,8 - письмово
9.    Біологія -  §26 с. 116, мал. 106 підписати які частини тіла позначені цифрами. §27 читати
10.    Інформатика –  опрацювати § 4.1,  відповідати на пит. письмово коротко
11.    Фізика  -  повторити § 12,13, стор.94 завдання для самоперевірки (1-9); стор.95 завдання для самоперевірки (10,11)
12.    Всесвітня історія – 7-А повторити тему «Хрестові походи»; 7-Б §16, 17 читати, відповідати на питання після параграфа, виписати в зошит поняття «феодальна роздробленість» і причини феодальної роздробленості
13.    Хімія – повторити пройдений матеріал
14. Географія – читати про Південну Америку, зробити завдання у контурних картах по даній темі
15.    Основи здоров’я - § 14 читати
 
 
 
      Завдання для 8-х класів
1.    . Українська мова –  8-А с.96 впр.213, §20 вивчити;§21 вчити, вправа 212 ( синтаксичний розбір 2 речень, письмово)
 8-Б  §22-23 вивчити впр.233 (усно), 234, 237 (письмово) 
2.    Українська література – 8 - А виразно читати вірш, с.85, біографія В.Сосюри; 
с. 72-73 – читати виразно, (зробити хронологічну таблицю до біографії письменника)
8-Б. с.62-вивчити(1-3 купл.), с.63-читати виразно, с.66(1-2-3 письмово); с. 72-73 – читати виразно, (зробити хронологічну таблицю до біографії письменника)
3.    Русский язык – однородные члены предложения § 20 – 22, упр. 153 (полностью); Однорідні члени речення, вигадати 6 речень з однорідними членами  
4.    Литература – творческая работа по темам Пушкин А.С. «Капитанская дочка»;  биография Н.В.Гоголя – хронологичная таблица, читать «Ревезор»
5.    Англійська мова – с.54-55 впр.1 читати та перекладати, слова в словник, впр.2 с. 55 (усно)
6.    Алгебра  - стандартний вид числа №294, §10 читати, №323; повторити властивості степеня з від’ємним показником, стандартний вид числа
7.    Геометрія – №428 §13 вивчити правила, №454; ознаки подібності трикутників (вивчити правила)
8.    Французька мова  – 8 - А. підготувати усну тему за І семестр для контролю мовлення; переказати текст с. 57, с.213 (за вибором) «Мой квартал», «Мой родной город», переказувати текст с. 213
 8-Б с.64, впр.10, прочитати, перевести (усно), впр.11-12 (письмово), переказати текст с. 57, с.213 (за вибором) «Мой квартал», «Мой родной город», переказувати текст с. 213
9.    Біологія - §26 читати; §27 читати
10.    Інформатика – опрацювати § 5.4,  відповідати на пит. письмово коротко; повторити главу 5, опрацювати  § 6.1, дати відповіді на запитання с. 186
11.    Фізика  -  повторити § 19,20, вивчити §21, впр. 21 (1,2) с.118; вправа 20 (5) с. 112
12.    Всесвітня історія – §17-18, скласти та заповнити хронологічну таблицю
13.    Хімія – повторити пройдений матеріал
14.    Географія – повторити параграфи, допрацювати у контурних картах
15.    Основи здоров’я - § 14 читати
16.  Історія України - - § 5, 7 опрацювати
17. Мистецтво – повторити «Ренесанс», намалювати портрет літературного героя доби «Відродження»
 
 
 
         Завдання для 9 класів
1.    Українська мова - с. 83-84 (1-6) письмово, § 15, вчити , впр. 159; §15 – вчити, вправа156 (у), вправа 157 (3 частина, усно)
2.    Українська  література –читати уривок «Енеїда», вивчити вірші; написати (Письмовий твір-роздум за темою «Народознавчий колорит поеми І.Котляревського «Енеїда»)
3.    Російська мова - § 24-26, впр.129
4.    Література - Байрон. Аналіз вірша, який отримали раніше
5.    Англійська мова-  с.45 (цитати вивчити), впр.3, с.46 (слова записати в словник). впр.4
6.    Історія України: :- §10-12читати, відповідати на запитання після параграфу 
7.    Алгебра :- повторити §11-12 читати, №319, 324(б),320; повт. §12, 11 № 326
8.    Геометрія - повторити § 1, с. 20 № 2 (а.б), №4; повт. §1, задание 1 (1,2) стр 19
9.    Біологія - § 43 читати, с.125, запитання 1-6 (усно); § 44 читати
10.    Фізика:- повторити § 17.18, с. 78 , завдання 128-133; §17, 18, №№ 92, 93, 97
11.    Основи здоров’я  § 6 читати
12.    Художня культура: тема5, с 84-92, 
13.    Право – дати відповіді на запитання письмово:
Що таке закон?
Що таке конституція?
В яких випадках наступає юридична відповідальність? 
Выполнить письменно в тетрадях «Как граждане Украины могут участвовать в управлении государством»
 
 
      Завдання для 10-х класів

1.    Українська мова -  числівник, с. 137, впр. 277,285; дієслово впр. 301, 309
2.    Українська  література - І Франко «Мойсей» - читати, М.Коцюбинський  «Тіні задутих предків» - читати; М.Коцюбинський «Intemtzzo»
3.    Російська мова - повторити § 8
4.    Література - вивчити уривок з роман А.С. Пушкіна «Євгеній Онегин», прочитати с.140-144 
5.    Англійська мова-  с.87 (цитати о їжі, читати, переводити),  впр.7 стр.90 (читати, перекладати, слова записати в словник)
6.    Історія України: скласти  короткий  конспект за  запитаннями:
 «Військовий  комунізм»;  «Червоний  терор»; Націонал – комунізм в Україні 1919 – 1920 гг.; Сообщение о жизни и деятельности Нестора Махно
7.    Математика:- §16, § 17 читати, с. 238 № 3(1-4), с. 245 № 2(1-4); 
8.    Біологія - повторити § 17, § 18 читати, виписати виділені  терміни; § 19 читать
9.    Фізика:- повторити § 21, 22, вивчити основні поняття з § 20, впр.12(1-2) с..74, впр.13(1) с. 84; повторить § 21, 22 № 271 (б,в), № 286
10.    Інформатика – практична робота «Створення особистої пошти. Вкладення», надіслати листа вчителю
11.    Художня культура: Розділ 2, стор 50 -75, повторити і виконати роботу. Підручник Ст. Л. КлимоваХудожня культура 10 клас.
Виконати роботу з питань:
1. Розкажіть про роль в українській архітектурі ХVІІ – ХVІІІ сторіччя українського дерев'яного зодчества.
2. Якого українського скульптора епохи бароко називають Галицьким Мікеланджело?
Його скульптури зроблені з.......
3. Розкажіть про народній картині " Козак Мамай. 
Чому Козак Мамай став найпопулярнішим чином народної живопису?
4. Ніж історичні пісні відрізняються від дум?
5. Розкажіть про кобзарів і лірників.
6. Які жанри існували в українському музичному мистецтві в часи бароко?
7. Партесний спів - ........
8. Хто спроектував архітектурні пам'ятки українського бароко Андріївську церкву і Маріїнський палац?

Розділ 2, стор 50 -75, повторити і виконати роботу. Підручник Ст. Л. КлимоваХудожня культура 10 клас.

12. География: Мировое хозяйство. § 16, 17, 18, 19, составить конспект §19

 
      Завдання для 11-х класів
1.    Українська мова -    § 40 – 41. Члени речення. Вправи № 436, 452, 454.
2.    Українська література -  І. Багряний, читати роман «Тигролови»
3.    Русский язык –  повторити   §10, 11 
4.    Литература –  прочитать стр. 146-151. Выучить стихотворение поэта серебряного века.  
5.    Англійська мова –вивчити текст, повторити слова (в словарі); стор.96 впр.2(прочитати, перевести)
6.    Математика -  №938,  стр. 223 – таблица неопределенных интегралов, № 923; повторить  таблицы первообразных,  интегралов, стр. 222, 223
7.    Історія України – теиа 13 читати
8.    Біологія -  §20-21; §23-24 читати.
9.    Інформатика –  опрацювати параграф 2.8, 2.9,  побудувати власні діаграми (5 штук) і надіслати в електронному вигляді вчителю на почту chudopal_es@ukr.net; стор. 109, завдання № 7, виконати і надіслати вчителю
10.    Фізика  -  § 48,49, стор.149 вправа 23 (1,2,3); § 36,37 - повторити,  вправа 17 (4,5)  
11.    Художня культура  –  тема 6,  підготувати презентації по одному із художників 
 (підручник Н.В. Назаренко Художня культура 11 клас)
12.    Всесвітня історія – тема 4 , параграф 16 -18 читати, підготувати доповіді по заданим темам; параграф 19 -21 читати
13. Захист Вітчизни (дівчата) §7,8,9 (конспект)
14. Економіка – Гроші. Функції грошей (конспект)
15. Екологія – Підручник Л.П. Царик,  § 9, 10. Творча робота стор. 40, виконати.