Нормативна база освіти

Методичні рекомендації для вчителів

/2016-2017/2016-2017_metodichni.doc

 

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 6 М.СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГРОМАДСЬКО-АКТИВНА ШКОЛА (ГАШ)


Нормативно-правові засади управління громадсько активною школою

Перехід від державного до державно-громадського управління освітою в Україні  передбачає створення дієвої моделі такого управління, яка б дала можливість перевести формальне ставлення громадськості (особливо на рівні внутрішньошкільного управління) в площину конструктивної співпраці з адміністрацією школи.

Для поєднання громадської та державної складової управління школою використано модель структурно-громадського супроводу, у якій субординаційна державна вертикаль супроводжується на кожному щаблі відповідною громадською структурою.